УДО України

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Управління державної охорони України

вул. Богомольця, 8, м. Київ, 01024

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Найменування,  поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної  інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

(Необхідне підкреслити)

 

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, імя, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано в Управлінні державної охорони України

за № __________ від __.__.20__ р.