УДО України

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Управлінні державної охорони України затверджений наказом Начальника Управління від 5 вересня 2011 року №410 (зі змінами затвердженими Наказом від 18 лютого 2015 року №99)

Відомості, що становлять службову інформацію Управління державної охорони України

     І. Сфера оборони

1.1    
Відомості за окремими показниками про зміст планів охорони та оборони окремого об’єкта Управління
1.2    
Відомості за сукупністю всіх показників про систему, нормативи, заходи та результати приведення підрозділу Управління у готовність або підготовку його до виконання оперативних завдань
1.3    
Відомості за сукупністю всіх показників про організацію проведення та результати тренувань або навчань підрозділів Управління за учбовими сигналами
1.4    
Відомості за сукупністю всіх показників про заходи та стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони  підрозділами Управління
1.5    
Відомості за окремими показниками про заходи, які плануються або проводяться Управлінням для захисту від зброї масового ураження, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на їх ефективність
1.6    
Відомості за окремими показниками про призначення, дислокацію (координати), технічний стан, характеристики, заходи державної охорони (захисту) пунктів управління (діючих, запасних) Управління  
1.7    
Відомості про організацію оповіщення, управління мобілізацією, переведення з мирного на воєнний стан за окремими показниками у цілому щодо Управління, за сукупністю всіх показників у цілому щодо підрозділу Управління

1.8    
Відомості за окремими складовими показниками про місця збору та проживання військовослужбовців Управління
 

     ІI. Сфера економіки

2.1    
Відомості за окремими показниками про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в цілому щодо Управління
2.2    
Відомості про медичні (транспортні, телекомунікаційні, інформаційно-технічні, фельд’єгерсько-поштові, комунально-побутові, ремонтні), послуги, що надаються Управлінню за умов воєнного стану, у яких розкриваються за окремими показниками види, напрями, номенклатура, терміни, обсяги послуг у цілому щодо Управління, за сукупністю всіх показників у цілому щодо підрозділу Управління
2.3    
Відомості за окремими показниками про потреби та обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами в цілому щодо Управління
2.4    
Відомості за окремими показниками про номенклатуру, фактичну наявність та закріплення за особовим складом озброєння, військової техніки, боєприпасів у цілому щодо Управління
2.5    
Відомості за окремими показниками про облік і зберігання озброєння, боєприпасів та спеціальних технічних засобів в Управлінні; за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо підрозділу Управління
2.6    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про грошове забезпечення військовослужбовців Управління
 

     ІIІ. Сфера державної безпеки і охорони правопорядку

3.1    
Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони окремого органу державної влади (посадової особи чи об’єкта) стосовно яких здійснюється державна охорона
3.2    
Відомості за окремими показниками про заходи антитерористичної спрямованості, які плануються та вживаються Управлінням
3.3    
Відомості про порядок несення служби військовослужбовцями Управління під час проведення охоронних заходів
3.4    
Відомості за окремими показниками про зміст заходів  внутрішньооб’єктового режиму, а також оперативно-технічних заходів окремого об’єкта державної охорони, володіння якими дає змогу здійснити несанкціоноване проникнення до нього
3.5    
Відомості за окремими показниками про розташування та обладнання постів охорони інженерно-технічними засобами на об’єктах державної охорони
3.6    
Відомості про тактико-технічні дані засобів охорони, систем охоронної сигналізації, що використовуються на об’єктах державної охорони
3.7    
Відомості за окремими показниками про вразливі місця в охороні об’єктів стосовно яких здійснюється державна охорона та шляхи можливого несанкціонованого проникнення до них
3.8    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про недоліки в організації охорони посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона
3.9    
Відомості за окремими складовими показниками про схему прокладання основних та резервних комунікацій для забезпечення життєдіяльності об’єкта державної охорони або Управління
3.10    
Відомості за окремими складовими показниками про схеми прокладання основних та резервних комунікаційних мереж для забезпечення інформаційної діяльності об’єкта державної охорони або Управління
3.11    
Відомості за окремими показниками про маршрути (схеми) евакуації або прогулянок посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона
3.12    
Відомості про маршрути руху транспортних засобів із посадовими особами щодо яких здійснюється державна охорона та вразливі місця на них
3.13    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про конкретну транспортну одиницю, яка використовується для забезпечення пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона
3.14    
Відомості за окремими показниками про забезпечення безпеки перевезень усіма видами транспорту посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона
3.15    
Відомості за окремими складовими показниками про організацію та здійснення медичного, санітарно-епідеміологічного або харчового забезпечення посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона
3.16    
Відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи та результати здійснення оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, що не становлять державної таємниці та розголошення яких може перешкоджати цій діяльності
3.17    
Відомості за окремими складовими показниками про методику здійснення оперативно-технічних оглядів місць постійного або тимчасового перебування, трас проїзду посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона
3.18    
Відомості за окремими показниками про канали, кабелі (лінії) зв’язку, радіочастоти, що ідентифікують їх використання в цілому щодо Управління за умов мирного часу
3.19    
Відомості за сукупністю всіх складових показників, що містяться у переговорній таблиці
3.20    
Відомості про порядок ведення та результати контролю ефіру  
3.21    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про найменування та місця встановлення базового обладнання, що розкривають організацію внутрішньовідомчого радіозв’язку в Управлінні
3.22    
Відомості про технічний захист службової інформації на об’єктах інформаційної діяльності посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона
3.23    
Відомості про технічний захист службової інформації на об’єктах інформаційної діяльності Управління
3.24    
Відомості щодо паролів учасників адміністративних ролей, проблемно-орієнтованих засобів захисту операційних систем та відповідних параметрів налагодження систем керування базами даних обмеженого доступу
3.25    
Відомості за сукупністю всіх показників про місця розташування серверного (телекомунікаційного) обладнання, їх кількість та схеми мереж передачі даних, окрім загальнодоступних, що забезпечують роботу комп’ютерної (відомчої) мережі Управління
3.26    
Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони місць розташування серверного та комутаційного обладнання Управління
3.27    
Відомості за окремими показниками про організацію та здійснення інформаційно-аналітичного супроводження заходів державної охорони та управлінської діяльності Управління
3.28    
Відомості за сукупністю всіх показників про формування та зміст інформаційного фонду Управління (крім оперативних фондів)
3.29    
Відомості за окремими складовими показниками шодо комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Управління та посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона
3.30    
Відомості за сукупністю всіх показників про номер приміщення, відповідальну особу, гриф обмеження доступу, конфігурацію ПЕОМ та можливість її використання для обробки інформації з обмеженим доступом
3.31    
Відомості за сукупністю всіх показників про кількість та місця розташування режимних приміщень Управління або службових приміщень Управління у яких циркулює інформація з обмеженим доступом
3.32    
Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці в цілому щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності
3.33    
Відомості за сукупністю всіх показників про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту службової інформації, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні ініціювати її витік щодо конкретного суб’єкта такої діяльності
 

     ІV. Сфера управлінської діяльності

4.1    
Відомості за окремими показниками про штат, штатну чисельність, фактичну укомплектованість за штатом у цілому щодо оперативного підрозділу Управління; за сукупністю всіх показників у цілому щодо підрозділу Управління (крім підрозділів забезпечення)
4.2    
Відомості за сукупністю всіх показників про порядок обліку кадрів в Управлінні та комплектування ними вакантних посад у підрозділах Управління
4.3    
Відомості за сукупністю всіх показників про функціональні обов’язки за усіма штатними посадами військовослужбовців підрозділу Управління (крім підрозділів забезпечення); за окремими показниками щодо оперативного підрозділу Управління
4.4    
Відомості, що містять конфіденційну інформацію, зібрані в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності або під час спеціальної перевірки або передані Управлінню приватними суб’єктами, які не віднесені до державної таємниці
4.5    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про методику професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в Управління та діючих військовослужбовців Управління
4.6    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про результати професійно-психологічного відбору або обстеження  військовослужбовців Управління
4.7    
Відомості про морально-психологічний стан особового складу, які дають змогу встановити його боєздатність, за окремими показниками щодо Управління; за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо підрозділу Управління
4.8    
Відомості за окремими показниками про зміст, організацію, стан професійної підготовки особового складу в цілому щодо підрозділу Управління
4.9    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про методику професійної підготовки військовослужбовців Управління
4.10    
Відомості, що містяться у освітньо-кваліфікаційній   характеристиці   та   освітньо-професійній програмі підготовки для потреб Управління
4.11    
Відомості про зміст фонду контрольних кваліфікаційних завдань (ККЗ) та тестів поточного, проміжного та вихідного контролю знань слухачів навчального закладу Управління
4.12    
Відомості, що містяться у навчальних планах, програмах з навчальних предметів, програмах навчальних дисциплін, програмах практик (стажування), навчально-тематичних планах з підвищення кваліфікації та перепідготовки військовослужбовців Управління
4.13    
Відомості про зміст підручників, посібників, курсів лекцій, методичних розробок та рекомендацій із спеціальних дисциплін
4.14    
Відомості за окремими показниками про напрямки досліджень та про результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт для потреб Управління
4.15    
Відомості про кількісні та якісні показники діяльності підрозділів Управління (крім оперативних підрозділів)
4.16    
Відомості про плани або результати роботи (звіти) підрозділу Управління (крім оперативних), служб та відділів, що входять до структури підрозділів Управління
4.17    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про результати службового розслідування (висновки) за фактами порушень військової дисципліни військовослужбовцями Управління, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати шкоди репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти вчиненню злочинів тощо
4.18    
Відомості за окремими показниками про опис та застосування елементів захисту посвідчень військовослужбовців Управління
4.19    
Відомості про заходи, що плануються та вживаються в підрозділах Управління для забезпечення режиму секретності
4.20    
Відомості про організацію ведення секретного діловодства в підрозділах Управління  
4.21    
Відомості за сукупністю всіх складових показників, що містяться у номенклатурі секретних справ Управління
4.22    
Відомості за сукупністю всіх показників про документальні матеріали, що утворюються в процесі діяльності Управління
4.23    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про отримані матеріальні носії секретної інформації, їх рух та прилучення в  підрозділах Управління
4.24    
Відомості за сукупністю всіх складових показників про підготовлені матеріальні носії секретної інформації в Управлінні, підрозділах Управління (крім оперативних) та їх пересилання і прилучення; про підготовлені матеріальні носії службової інформації в оперативних підрозділах Управління та їх пересилання і прилучення
4.25    
Відомості, що містяться в листах, довідках, висновках та інших документах (в тому числі внутрівідомчі), що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.
4.26    
Організаційно-розпорядчі документи, внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з діяльністю Управління, розголошення яких може завдати шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.
4.27    
Документи та інші носії інформації, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.