УДО України

 

Порядок складання та подання запиту на отримання публічної інформації

Надання публічної інформації Управлінням державної охорони України здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3)  підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми запитів на отримання публічної інформації можна отримати в Управлінні державної охорони України, 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 8.

Для оформлення запиту на отримання публічної інформації:

письмово:  01024, м. Київ, вул. Богомольця, 8
Управління державної охорони України, (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

електронною поштою:  zapyt@do.gov.ua

в усній формі подання громадянами запитів за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 8. Довідки за телефоном - (044) 281-25-28